top of page

Tjenester

Byggesak

Ansvarlig søker: 

De fleste prosjekt må omsøkes. Dette kan vi bistå med.

Arkitektur

Arkitektur:

Tegningstjenester for deg og ditt prosjekt med ansvaret for prosjektering av arkitektur i byggesaken.

Vi tegner alt fra en liten mur til en større bolig og søker alltid gode og rasjonelle løsninger.

Energiberegning

Energiberegning

Vi kan bistå med energiberegning av bolig og fritidsbolig.

 

Målet med beregningen kan for eksempel være:

- Forskriftskrav i TEK17

- Energimerke

- Beregning etter passivhus standard

- Beregning etter plusshus standard

- Vurdering av strømsparende tiltak

- m.m.

bottom of page